Unmet Need

unmetneed.psycot@gmail.com

wat ?

Via een partnerschap biedt Unmet Need de mogelijkheid om met dakloze personen en hun hulverleners via de overlegmethodiek bij te dragen tot het verbeteren van de leefsituatie van deze personen.
De werking richt zich in de eerste plaats naar dakloze personen met psychologische problemen. 
Unmet Need is geen organisatie voor straathoekwerk.

hoe ?

Organisaties die in contact zijn met deze personen kunnen contact opnemen via info@hermesplus

werking

Voor de ontwikkeling van deze activiteit wordt beroep gedaan op
samenwerking met organisaties die actief zijn in het straathoekwerk, de
gemeentelijke preventiediensten, en het team Hirsham van de stad Brussel..

werkingsgebied

In een eerste fase is deze dienst beschikbaar voor personen die verblijven in de voetgangerszonen van de stad Brussel. 
In een tweede fase zal het werkingsgebied worden uitgebreid.

subsidiërende overheid

Deze activiteit wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door Iriscare en is een initiatief van PsyCoT.

Pagina bekijken