Unmet Need

[email protected]

wat ?

Ik ben een werknemer in de sector thuis- en dakloosheid en ik zoek ondersteuning voor een persoon in slechte huisvesting met complexe psychiatrische problemen.

werking

Unmet Need werkt met mensen in armoedige huisvesting met complexe psychiatrische problematiek, met als doel in hun behoeften te voorzien en hen te omringen met een passend ondersteunend netwerk.
Het doel is om begunstigden op twee manieren te ondersteunen: case management en consultatie. Deze methoden worden gebruikt om samen duidelijke afspraken te maken over de doelstellingen van de persoon en de verwachtingen van de professionals.

De medewerkers zijn meertalig. Ze kunnen werken in het Nederlands, Frans, Engels en Pools (voor andere talen zal het team tolken gebruiken om de communicatie met de persoon te verzekeren).

De georganiseerde begeleidingen zijn niet beperkt in de tijd, om het ritme van de betrokkene te respecteren en deze de beslissingsbevoegdheid te laten, zonder afbreuk te doen aan het werk.

hoe ?

Er wordt een eerste telefonisch of fysiek gesprek georganiseerd om de aanvraag te bestuderen.
Contact :
Telefoon: Marian Lasak: 0474/57.22.13 & Odile Marchand: 0475/94.22.99 E-mail: [email protected]

werkingsgebied

De doelgroep is mobiel in de openbare ruimte en daardoor afhankelijk van de grillen van het dagelijks leven. Om met deze mobiliteit te om te gaan, werkt het team van Unmet Need in alle 19 Brusselse gemeenten.

over UNMET NEED

UNMET NEED wordt door Iriscare erkend en gesubsidieerd als psychiatrisch thuiszorgproject. Het project maakt deel uit van de Psychiatrische Thuiszorg; PsyCoT en het therapeutische project HERMES.

Pagina bekijken