Onze werking

Deze pagina staat nog niet op punt. We werken eraan.

HERMESplus is een netwerk van partners die de beschikbare mogelijkheden en middelen beter op elkaar willen afstemmen. Doel is zoveel mogelijk de best gepaste psychiatrische zorg te bieden in de omgeving waar de cliënt woont.
Het netwerk is beschikbaar daar waar onze partners actief zijn. HERMESplus investeert o.a. in een mobiel crisisteam en gedecentraliseerde langdurige zorg.

De vzw HERMESplus wordt financieel gesteund door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC).
HERMESplus is één van de vier antennes die samen het netwerk voor psychiatrische zorg vormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Een deel van de middelen wordt ingebracht door de partners van HERMESplus.

HERMESplus is een tweetalig netwerk.