Beeldbellen

contact : T : 0475 74 17 57 of [email protected]

wat ?

Door de heropflakkeringen van COVID-19 zijn face-to-face contacten tussen hulpverlener en hulpvrager niet altijd mogelijk. Soms kunnen de noodzakelijke contacten met de hulpverlener verder gezet worden via beeldbellen

HERMESplus wil daarom de hulpverleners ondersteunen die beeldbellen willen gebruiken bij de hulpvragers met een psychische kwetsbaarheid die niet over de mogelijkheden (infrastructuur of kennis) beschikken.

hoe ?

Het netwerk stelt laptops ter beschikking van organisaties die deze methodiek willen ontwikkelen.
Er is ook voorzien in vorming rond het hanteren van dit middel.
Deelnemen via 0475 74 17 57

werking

Het netwerk stelt pc’s ter beschikking aan organisaties die deze pc’s ter beschikking stellen aan die personen waarvan zij vinden dat dit een geschikt bijkomend medium kan zijn.

over beeldbellen

De organisatie bepaalt verder zelf binnen welke voorwaarden dit materiaal ter beschikking wordt gesteld aan de persoon. HERMESplus vraagt hiervoor 100 €/ jaar. Dit geld wordt opnieuw geïnvesteerd in deze activiteit.

Via een korte video in het Frans, Engels, of Nederlands bieden we de hulpvrager een eenvoudige uitleg over hoe beeldbellen veilig wordt gebruikt. Deze video bezorgen we aan de hulpverlener via mail en is te bekijken op videoplatform. De hulpverlener kan deze video dan – indien nodig – samen met de persoon overlopen.

  • HERMESplus stelt enkele laptops ter beschikkikng van de hulpverlener voor hulpvragers met een psychische kwetsbaarheid.
  • Voor de hulpverlener hebben we tevens een overzichtelijke digitale brochure  over het gebruik van beeldbellen in hulpverlening.  
  • Als hulpverlener participeer je aan het wijkoverleg “GGZ– signaalfunctie”  of ben je werkzaam in de activiteitenzone van het netwerk HERMESplus (gemeente Anderlecht, Sint-Joost-ten Node, 1000 Brussel, Laag-Molenbeek).
  • Video en brochure zijn gratis verkrijgbaar. Voor de laptop vragen we een waarborg van 100 €
    In overleg met de hulpverlener die deze dienstverlening wil gebruiken, wordt telkens een traject op maat gemaakt naar gebruiksduur, of bijkomende vragen. 
  • Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, De cruciale rol van de eerste lijn in de COVID-19 crisis, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.  Het project heeft als doel om via beeldbellen de hulpverlening aan personen met een psychische kwetsbaarheid  verder te zetten ondanks de heropflakkeringen van COVID-19.