Gespreksgroepen

[email protected]

wat ?

In 2020 werd gestart met gespreksgroepen die gericht zijn op kwetsbare personen met een niet-Belgische culturele achtergrond.

hoe ?

De gesproken talen zijn het Arabisch en het Turks.

werking

werkingsgebied

De groepen worden georganiseerd in initiatieven die in contact zijn met deze groepen en zijn verspreid over het Brussels Gewest.

over gespreksgroepen

Het is bekend dat de hulpverlening voor personen met andere culturele afkomst dikwijls meer dan een taalkundige drempel vormt. Het gesloten groepsaanbod focust op weerbaarheid en veerkracht.

Bekijk de video rechtstreeks op

Jaarverslagen