Jobcoaching – jobhunting

contact : T 0478 155 212 [email protected]

wat ?

Opleiding en tewerkstelling dragen bij tot maatschapelijke integratie ondanks psychologische moeilijkheden. Jobcoaches helpen in het beter kennen en ontwikkelen van de eigen mogelijkheden. Op basis daarvan kan gericht gezocht worden naar bijkomende opleiding of tewerkstelling.

hoe ?

Na telefonisch contact zal u uitgenodigd worden om medewekers te ontmoeten. Bij aanvang bent u in contact met 2 personen

werking

Via Europese middelen kan HERMESplus een jobcoach voorstellen aan personen met psychologische problemen die vorming wensen of tewerkstelling zoeken.
Het netwerk maakt hiervoor deel uit van een breder samenwerkingsverband van organisaties die zich toeleggen op doelgroepen die gekenmerkt zijn door specifieke problemen die toeleiding naar tewerkstelling moeilijk maken.

Een netwerk van jobcoaches die zich richten naar personen die niet in aanmerking komen voor tegemoetkomingen via Actiris.

werkingsgebied

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

over jobcoaching – jobhunting

Wie zijn de partners?
OCMW Brussel, HERMESplus, De Overmolen, CAW Brussel, asbl L’equipe, Groep Intro

over jobcoaches