MOVEOplus – het mobiele team langdurige zorg

contact : [email protected]

wat ?

MOVEOplus is één van de vier door de Federale Overheid erkende mobiele teams.
Doelstelling van MOVEOplus is om aan personen met ernstige  psychologische klachten (EPA) mobiele ambulante zorg te bieden. Het organiseren van de gedeelde zorg ondersteunt de persoon bij het zelfstandig wonen en draagt bij tot zijn maatschappelijke integratie en rehabilitatie.

hoe ?

Het mobiele team kan door iedereen gecontacteerd worden. Zowel residentieel werkende organisaties als initiatieven uit de eerste lijn of familieleden kunnen een aanmelding doen.
Aanvragen tot samenwerking gebeuren via mail. In deze mail geeft u aan op welke manier wij met u in contact kunnen komen en de gemeente waar de persoon verblijft. Naar aanleiding van deze aanmelding stellen wij u een contact voor om samen met de aanvrager en de persoon de aanmelding te bespreken.
[email protected]

werking

MOVEOplus gaat er van uit dat de persoon of de organisatie die de aanvraag doet, verder betrokken blijft in de langdurige zorg. Om dit uit te klaren voorzien we een eerste gesprek samen met de cliënt en de persoon die de aanvraag doet. De doelstelling van dit gesprek is duidelijkheid te hebben over de wederzijdse verwachtingen en de respectievelijke engagementen.
De informatie die op deze manier wordt bekomen, moet het mogelijk maken voor onze partners om een idee te hebben welke zorg nodig is, en welke organisaties die in een model van gedeelde zorg, hierin betrokken kunnen worden.

werkingsgebied

Het werkingsgebied van het platform is beperkt tot de gemeenten Anderlecht, Brussel 1000 en een deel van Molenbeek.

over MOVEOplus

Bekijk de video rechtstreeks op https://vimeo.com/420606206.

Uitbreiding mobiele zorg MOVEOplus

Jaarverslagen