Switch

[email protected]

wat ?

Met het project Switch organiseert het netwerk HERMESplus de mogelijkheid van immersies of meeloopstages in voorzieningen voor personen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen.

Verschillende partners van het netwerk zijn bereid om personen die een korte stage willen doen in hun organisatie te ontvangen.

hoe ?

De gastorganisatie bepaalt de voorwaarden van de meeloopstage: in welke dienst(en) of voor welke activiteit in de organisatie, duur van de stage, wanneer, hoeveel personen, …. 

De stagelopende medewerker ondertekent het protocol voor het beroepsgeheim.

De organisaties en de bijhorende procedure en documenten zijn hieronder beschikbaar.

Op het einde van de meeloopstage is er de mogelijkheid dat de deelnemers kunnen deelnemen aan de feedback om het behalen van de doelen na te gaan. Deze feedbackmogelijkheid wordt georganiseerd door het netwerk HERMESplus.

Immersies in het werkveld van organisaties met als doel de continuïteit te bevorderen van zorg voor personen met een behoefte aan langdurige psychiatrische zorg.

wie ?

Alle organisaties uit het Brusselse werkveld die hulpverlening/zorg aanbieden voor personen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen kunnen deelnemen:

info gastorganisatie

Vul het formulier in en bezorg het samen met uw laatste activiteitenrapport aan : [email protected].

info kandidaat stagiair

Vul het stageformulier in en bezorg het samen met uw laatste activiteitenrapport aan : [email protected].

evaluatie immersie

U vindt het formulier op https://hermesplus.be/ik-organiseer-hulp/switch-2/evaluatie-immersie/.