Wijkwerking

T 0475 741 757

wat ?

Vanuit de vaststelling dat vele organisaties in het gezondheids- en welzijnswerk bekend zijn met personen die onbegrepen gedrag stellen, organiseert het netwerk een regelmatig overleg op wijkniveau.

hoe ?

Dit overleg gebeurt tweetalig.

werking

Personen of organisaties kunnen op deze bijeenkomst problematische situaties bij hun clienten signaleren, waarvoor de eigen organisatie geen verdere eigen mogelijkheden heeft om zorg te organiseren. In dit overleg wordt gezocht naar passende samenwerking om verdere escalatie te vermijden.

werkingsgebied

Er is een wijkwerking voor de wijken Sint Catherine,
Indien u actief bent in 1 van deze wijken kan u deelnemen aan dit overleg.
U kan contact nemen met T 0475 741 757

over wijkwerking

Graag verwijzen we u naar het artikel dat verscheen in onze nieuwsbrief  

Voor meer informatie : T 0475 741 757