Switch – immersion

info@hermesplus.be

Cette page n’est pas encore prête. Nous y travaillons.

quoi?

Avec le projet Switch, le réseau HERMESplus organise la possibilité d’immersion ou de stages dans des établissements pour personnes ayant des problèmes psychiatriques graves et de longue durée.

qui ?

De organisaties en de bijhorende procedure en documenten zijn beschikbaar op de website via deze link: https://hermesplus.be/switch/

https://hermesplus.be/switch/

Immersies in het werkveld van organisaties met als doel de continuïteit te bevorderen van zorg voor personen met een behoefte aan langdurige psychiatrische zorg.

Met het project Switch organiseert het netwerk HERMESplus de mogelijkheid van immersies of meeloopstages in voorzieningen voor personen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen.

Dit initiatief komt op vraag van de PAAZ UMC Sint-Pietersziekenhuis en de partner-organisaties functie 2B.

Via meeloopstages kunnen de medewerkers van de deelnemende organisaties:

 • elkaars werking beter leren kennen en begrijpen,
 • een beter zicht krijgen op de verschillende methodieken en denkkaders,
 • de communicatie bevorderen tussen personeelsleden van diensten.

Het doel is om de samenwerking tussen medewerkers van organisaties over de sectoren heen te bevorderen alsook de continuïteit van zorg. 

De meerwaarde van dit initiatief situeert zich op niveau van de (lokale) netwerkvorming tussen diensten werkzaam in de verschillende lijnen van de (gezondheids)zorg. 

Switch staat immers voor schakelen, wisselen, verbinden en aansteken van onderdelen
in een netwerk.

Switch werd gebaseerd op het concept van “Vreemdgaan” – verbonden aan RADAR
Crosslink project vreemdgaan
http://www.popovggz.be/?action=onderdeel&onderdeel=518&titel=RADAR

comment ?

De gastorganisatie bepaalt de voorwaarden van de meeloopstage: in welke dienst(en) of voor welke activiteit in de organisatie, duur van de stage, wanneer, hoeveel personen, …. 

De stagelopende medewerker ondertekent het protocol voor het beroepsgeheim, (zie verder bij protocol).

Het project Switch wordt gestimuleerd en ondersteund door het netwerk HERMESplus. De deelnemende organisatie en stagelopende medewerker krijgen hierbij een ondersteuning van een medewerker van HERMESplus. Het netwerk HERMESplus verzamelt de gegevens van de geïnteresseerde gastorganisaties (zie formulier info gastorganisatie).

Op het einde van de meeloopstage is er de mogelijkheid dat de deelnemers kunnen deelnemen aan de feedback om het behalen van de doelen na te gaan. Deze feedbackmogelijkheid wordt georganiseerd door het netwerk HERMESplus.

wie kan deelnemen?

Alle organisaties uit het Brussels werkveld die hulpverlening/zorg aanbieden voor personen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen kunnen deelnemen:

 • als gastorganisatie d.w.z. de mogelijkheid aanbieden van een meeloopstage onder de voorwaarden te bepalen door de gastorganisatie;
 • door geïnteresseerde personeelsleden een stage te laten lopen bij een deelnemende organisatie.

aanbod stageplaatsen

 1. SOURCEasbl – Maison d’accueil et Restaurant social
 2. CHU STP– U511 – Psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis
 3. A_ARTAUD – Dienst Geestelijke Gezondheidszorg – Jaarverslag2017_NL
 4. PrismeNO – Soins psychiatriques à domicile
 5. SE_SA_ME – Dienst Geestelijke Gezondheidszorg
 6. L’Adret – Service de Santé Mentale – Rapport d’activités ADRET 2017
 7. IMAGO – therapeutisch centrum

protocol

Protocol voor de persoon die stage wenst te lopen. Vriendelijk verzoek bijgaande pdf te downloaden, in te vullen en te printen. Gelieve dan dit document te ondertekenen en op te sturen naar uw gastorganisatie en HERMESplus (switch@hermesplus.be) – bij voorkeur gescand.

info gastorganisatie

Vul het formulier in en bezorg het samen met uw laatste activiteitenrapport aan :
https://hermesplus.be/ik-organiseer-hulp/switch/info-gastorganisatie/

evaluatie immersie

U vindt het formulier op https://hermesplus.be/evaluatie-immersie/.