Eerste Lijns Psychologen – ik organiseer

[email protected]

wat ?

Psychologische zorg aanbieden in de buurt van de patiënt via individuele of groepssessies – laagdrempelige zorg die aangepast is aan de lokale noden.

hoe ?

De RIZIV-overeenkomst met betrekking tot eerstelijns psychologische zorg laat toe om de toegang voor de bevolking tot dit type zorg te versterken, zowel qua opstart van zorg als qua prijs. Deze zorg is vooral bedoeld voor kinderen, adolescenten en volwassenen die deel uitmaken van de meest kwetsbare groepen van de bevolking, o.a. diegenen die het meest geraakt werden door de Covid-19 crisis.

werking

Sessies kunnen individueel of in groep plaatsvinden, in een kabinet, digitaal (op afstand) maar vooral ook op een plek die aangepast is aan de situatie van mensen die met een veelheid aan kwetsbaarheidsfactoren te maken hebben (‘outreachend’ werken via vindplaatsen). De eerste sessie is gratis voor de patiënt, daarna bedraagt het remgeld 11€ (of 4€ voor rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming) voor individuele sessies of 2,5€ voor groepssessies.

Sociale, culturele of zorgorganisaties kunnen een overeenkomst sluiten met de regionale GGZ-netwerken, en complementair aan de opdrachten die ze vandaag reeds vervullen ook voorzien in psychologische zorg zoals bedoeld in de overeenkomst.

werkingsgebied

De eerstelijns psychologen (ELP) zijn werkzaam in het hele Brusselse gewest. In samenwerking met de regionale GGZ-netwerken organiseert HERMESplus regelmatig lokaal overleg met alle betrokken partners om de RIZIV-overeenkomst verder uit te rollen in 1000 Brussel, Molenbeek en Anderlecht.

over ELP

Hoe doorverwijzen? Hoe een samenwerking met een psycholoog opstarten als vindplaats? Hoe je zelf in te zetten als psycholoog (of orthopedagoog) als zelfstandige of in dienstverband? Je vindt meer informatie over ELP in onze nieuwsbrief van juni 2022, op www.psybru.be/professionals en op de RIZIV webpagina voor professionals[FV1] .


Contacteer Frank Vanbiervliet voor deelname aan lokaal overleg of verdere vragen – [email protected] en T 0490 56 38 19

Als voorbeeld: filmpje over de samenwerking tussen een ELP en een huisartsenpraktijk.

Als voorbeeld: filmpje over een praatgroep voor Turkse vrouwen https://vimeo.com/313171876