Groepsgesprekken

allochtonen

wat ?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een belangrijke groep personen in uiterst precaire situaties omdat ze uitgesloten zijn van zorg of moeilijkheden hebben in hun integratieproces. We bieden deze personen in de onzekere situatie een plaats waarin ze in hun eigen taal op verhaal kunnen komen. Dit aanbod bestaat momenteel in het Turks, Arabisch,..

hoe ?

HERMESplus organiseert gespreksgroepen die geleid worden door hulpverleners die een vergelijkbaar proces hebben doorgemaakt.

werking

Er wordt gewerkt in een gesloten groep gedurende 10 sessies. Deelname  aan deze groepsgesprekken gebeurt na introductie door een hulpverlener die in contact is met de voorgestelde persoon.
Deelname is gratis.
Voor meer informatie : info@Hermesplus

werkingsgebied

De groepsgesprekken zijn beschikbaar voor personen die verblijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest