Nieuws

Naar het overzicht >

Vacature – CIRCUIT

DGGZ Antonin Artaud heeft een vacature voor medewerkers in ”Circuit”.

Circuit is een laagdrempelige ontmoetingsruimte voor mensen met ernstige en langdurige psychologische problemen.

In aanvang betreft het een tijdelijk contract dat mogelijk overgaat naar een functie voor onbepaalde duur.

Deze functie zal integraal worden ingezet om de laagdrempelige ontmoetingsruimte verder te ontwikkelen naar een ontmoetingsplaats die breed toegankelijk is voor personen uit de buurt.

Uiteindelijk moet dit een ontmoetingsplaats worden voor buurtbewoners en voor medewerkers  die actief zijn in de omliggende wijken. Dit moet bijdragen tot het proces van demystifiëring  van psychologische problemen en maatschappelijke integratie  van deze personen.

PROFIEL 1 : bachelor of  master humane wetenschappen
PROFIEL 2 :  ervaringsdeskundige met een bachelor of master diploma

TAAKOMSCHRIJVING :

  1. deelname in de verdere ontwikkeling van de laagdrempelige ontmoetingsruimte. De beoogde resultaten doelstellingen hiervan zijn omschreven in de projectoproep*.
  2. Circuit ontwikkelen tot een plaats waar personen of organisaties die actief zijn in de wijk, elkaar kunnen ontmoeten in het kader van samenlevingsopbouw en wijkontwikkeling.
  3. Stimuleren tot het organiseren van activiteiten die toegankelijk zijn voor de brede samenleving, waarbij personen met een psychische kwetsbaarheid mee uitgenodigd zijn.
  4. Organisaties die actief zijn in de psychiatrische zorg stimuleren tot het organiseren van gedeelde initiateven.

NODIGE COMPETENTIES :
Tweetalig (Nl / Fr)
Ervaring in het werken met personen met psychiatrische problemen.
Coördinerende bekwaamheid
Flexibiliteit

HOE SOLLICITEREN ?

Movitatiebrief en CV via mail  zenden naar [email protected]   t.a.v. Patrick Janssens en dit uiterlijk tegen 20 februari 2021.

Voor meer informatie zie www.hermesplus.be