Nieuws

Naar het overzicht >

Vacature – MOVEOplus

DGGZ Antonin Artaud heeft een vacature voor een deeltijdse functie (19u) niveau Bachelor. Het betreft een tijdelijk contract dat mogelijk overgaat naar een functie voor onbepaald duur. Deze functie zal integraal worden ingezet voor samenwerking met MOVEOplus.

MOVEOplus is het mobiele team voor langdurige zorg van HERMESplus. HERMESplus is 1 van de 4 antennes van het netwerk voor psychiatrische zorg in het Hoofdstedelijk Gewest.
Het mobiele team werkt nauw samen met  verschillende centra Geestelijke Gezondheidszorg in Brussel, Molenbeek en Anderlecht  in functie van de woonplaats van de gebruiker.

PROFIEL
Bachelor humane wetenschappen (sociaal assistent, sociaal of psychiatrisch verpleegkundige, opvoeder)

TAAKOMSCHRIJVING
De functie zal worden ingezet om in samenwerking met het “mobiel team langdurige zorg” zorg te bieden aan personen met psychiatrische moeilijkheden waarbij mobiele zorg aan huis aangewezen is. De zorg wordt georganiseerd in de omgeving van de persoon. Het werkingsgebied is ofwel Brussel 1000, 1070 Anderlecht of 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Mobiele ambulante zorg is een multidisciplinaire activiteit waarbij hulpverleners uit verschillende disciplines en hulpverleners die actief zijn in andere organisaties, samenwerken rond 1 persoon.  Huisbezoek is hierbij een essentiële methodiek.

Naast  concreet begeleidingswerk waarbij huisbezoek, maatschappelijke ondersteuning en coördinatie  de meest gebruikte methodieken zijn, zal deze persoon  het lokale aanspreekpunt zijn voor MOVEOplus in 1 van de 3 activiteitenzones (1000 BXL of 1080 Molenbeek of 1070 Anderlecht).

NODIGE COMPETENTIES
Tweetalig (Nl / Fr)
Ervaring in het werken met personen met psychiatrische problemen.
Coördinerende bekwaamheid
Flexibiliteit

BELANGRIJKE OPMERKING
Deze personen zullen toegevoegd worden aan 4 verschillende teams die gesitueerd zijn in Molenbeek, Anderlecht en Brussel.  Indien u reageert, gelieve dan ook te specifiëren welke gemeente uw voorkeur draagt als werkingsgebied.

In de selectieprocedure zullen de respectievelijke teams van die gemeenten betrokken worden.

HOE SOLLICITEREN?
Movitatiebrief en CV via mail  zenden naar [email protected] t.a.v. Patrick Janssens en dit uiterlijk tegen 7 februari 2021.

Voor meer informatie zie www.hermesplus.be

vacature NL moveoplus