Nieuws

Naar het overzicht >

aanpassing VACATURE – Maatschappelijk Werker

HERMESplus vzw, netwerk geestelijke gezondheidszorg www.hermesplus.be

Werft aan :

Maatschappelijk werker (M/V) deeltijds 19u
Voor de ondersteuning en ontwikkeling van de signaalfunctie geestelijke gezondheidszorg in de wijk.

Doelstelling van deze signaalfunctie op wijkniveau is om:
– Personen met ernstige psychiatrische problemen die al of niet een vraag hebben naar hulpverlening naar de gepaste hulpverlening te oriënteren en op te volgen mits het opbouwen van een vertrouwensrelatie.
– (her)opbouwen van een netwerk voor (psychiatrische) zorg voor de persoon
– Informatie en kennis te bevorderen bij hulpverleningsinstanties present in de wijk alsook het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op psychiatrische zorg in de wijk.
Voor deze doelstelling wordt er samengewerkt met Moveoplus, de mobiele functie 2B voor langdurige psychiatrische zorg.

Taakomschrijving
Op niveau van de actoren present in de wijk:
– Ondersteunen en uitbouwen van het bestaand wijkoverleg in de wijken van Brussel centrum, Sint-Joost-ten Node in een eerste fase en in een latere fase in de gemeente Anderlecht en Laag-Molenbeek.
– Rond de tafel brengen van verschillende actoren/organisaties die present zijn in de wijk met het oog op het organiseren van gedeelde zorg en samenwerking(s-verbanden) voor personen met psychiatrische problemen en waarrond een netwerk van psychiatrische zorg moet (her)opgebouwd worden.
– Het detecteren en signaleren van knelpunten, lacunes en noden op vlak van continuïteit in gedeelde zorg. Deze informatie wordt gebruikt om te verbinden in het aanbod van de wijk.

Op cliëntniveau :
– Wegwijsfunctie: het ondersteunen in het oriënteren van personen naar hulpverlening vanuit een ruime kijk in overleg met de cliënt, de actoren van het wijkoverleg en de equipe van Moveoplus.
– Hulpverleningsfunctie: het opzetten en ondersteunen van een netwerk rond de cliënt vanuit de mobiele functie Moveoplus.

Profiel:
– Bachelor diploma of voorlopig certificaat in sociaal werk. Laatstejaars sociaal werk worden toegelaten in de selectieprocedure.
– Goede kennis over de sociale kaart
– Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden in het Frans en het Nederlands
– Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met individuen, groepen, en instellingen.
– Je kan zelfstandig en teamgericht werken
– Je hebt een brede netwerkbril
– Je staat open voor feedback en je kan buiten de kaders denken.

Plaats tewerkstelling:
Het wijkoverleg en de activiteiten van het netwerk Hermesplus vindt plaats in de wijken van de gemeente Sint-Joost ten Node, Anderlecht, Brussel centrum, Laag-Molenbeek en op plaatsen die goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Telewerk is mogelijk na inwerkperiode

Ons aanbod:
– Contract onbepaalde duur
– Indiensttreding bij voorkeur voor 30 juni 2020
– Deeltijds 19 uur
– Ruime inwerkperiode om kennis te maken via de partnerorganisaties van het netwerk met de werking van (langdurige) psychiatrische zorg die gericht is op het inzetten van steunsystemen die focussen op wonen, werk, activiteit en contact. Werkervaring is een pluspunt maar niet noodzakelijk.

Hoe solliciteren:
Insturen van uw CV + motivatiebrief naar [email protected] t.a.v. Patrick Janssens tegen 30 mei 2020.

Kandidaten die niet worden gecontacteerd in de maand die volgt op de deadline, werden niet weerhouden.

vacature maatschappelijk werker Hermesplus deeltijds