Missie

Missie

HERMESplus is een netwerk voor psychiatrische zorg waarbij de partners de beschikbare mogelijkheden en middelen beter op elkaar willen afstemmen.  De doelstelling van het netwerk is om zoveel mogelijk de meest aangepaste zorg te bieden in de omgeving van de persoon.

HERMESplus is actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omvat  het werkingsgebied waar onze partners gesitueerd zijn.  HERMESplus richt zich tot jongvolwassenen (16+) en volwassenen.

HERMESplus is een tweetalige organisatie, en heeft partners die een volledig hulpverleningsaanbod kunnen bieden in het Nederlands als in het Frans.  Het is ook mogelijk hulpverlening aan te bieden in andere talen.

ERKENNING

HERMESplus is een door de Federale Overheid erkend project dat kadert binnen de hervormingen van de psychiatrische zorg.

NETWERKCOÖRDINATOR

De netwerkcoördinatoren  begeleiden de ontwikkeling van het netwerk.  Hierbij worden de doelstellingen van de federale overheid afgestemd met de mogelijkheden en doelstellingen van HERMESplus. Zij werken nauw samen met de functieverantwoordelijken, faciliteren het overleg en zijn het aanspreekpunt voor het netwerk HERMESplus. Zij zijn bereikbaar op het nummer 02 201 12 13 of via mail op info@hermesplus.be