Missie

Deze pagina staat nog niet op punt. We werken eraan.

Missie

HERMESplus is een netwerk voor psychiatrische zorg waarbij de partners de beschikbare mogelijkheden en middelen beter op elkaar willen afstemmen. Doel is om de meest aangepaste zorg te bieden in de omgeving van de persoon.

HERMESplus is actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omvat het werkingsgebied waar onze partners gesitueerd zijn. HERMESplus richt zich tot volwassenen.

Onze tweetalige organisatie heeft partners die een volledig hulpverleningsaanbod kunnen bieden in het Nederlands en het Frans. Het is ook mogelijk hulpverlening aan te bieden in andere talen.

Erkenning
HERMESplus werd door de Federale Overheid erkend en kadert binnen de hervormingen van de psychiatrische zorg.

Financiering
De vzw HERMESplus wordt financieel ondersteund door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC). De mobiele crisisequipe TANDEMplus wordt betoelaagd door de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid in het kader van de hervormingen van de psychiatrische zorg Psy107.

Voor meer informatie over de werking van HERMESplus : T 0483 461 943