Missie

Missie

HERMESplus is een netwerk voor psychiatrische zorg waarbij de partners de beschikbare mogelijkheden en middelen beter op elkaar willen afstemmen. De doelstelling van het netwerk is om zoveel mogelijk de meest aangepaste zorg te bieden in de omgeving van de persoon.

HERMESplus is actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omvat  het werkingsgebied waar onze partners gesitueerd zijn.  HERMESplus richt zich tot jongvolwassenen (16+) en volwassenen.

HERMESplus is een tweetalige organisatie, en heeft partners die een volledig hulpverleningsaanbod kunnen bieden in het Nederlands als in het Frans. Het is ook mogelijk hulpverlening aan te bieden in andere talen.

Erkenning
HERMESplus is een door de Federale Overheid erkend project dat kadert binnen de hervormingen van de psychiatrische zorg.

De vzw HERMESplus wordt financieel ondersteund door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC). De mobiele crisisequipe TANDEMplus wordt betoelaagd door de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid in het kader van de hervormingen van de psychiatrische zorg Psy107.

Voor meer informatie over de werking van HERMESplus kan u terecht op 0483 461 943