Innovatieve praktijken

Jobcoach
Vroegdetectie en preventie psychose
Mobiele crisis interventie
Gespreksgroepen kansarme buurt
Kyvos – ontmoetingscentrum
Minderjarige vluchtelingen
COSA, vrijwilligerswerk
le Canevas
Langdurige zorg
Psychologen bij de huisarts
Therapeutisch werken met dieren
Debat Crisis en urgentie
Zorgoverleg