Partners

Naar het overzicht >

Antonin Artaud DGGZ

Antonin Artaud vzw is erkend als dienst voor geestelijke gezondheidszorg sinds 1989.

De voorbije jaren is de evolutie van de dienst gekenmerkt door het focussen op de zorg voor cliënten met chronische en complexe psychiatrische moeilijkheden, die zeer dikwijls ook zeer grote sociale problemen met zich meebrengen.

We slagen er ook steeds beter in om het aanbod van de dienst breder en fijnmaziger te maken.

De volgehouden bezorgdheid van de equipe om zorg af te stemmen op de impliciete en expliciete noden van de cliënten kenmerkt de organisatie.

We hebben de voorbije jaren ook in alle rust kunnen verder kunnen werken aan het uitbouwen van het aanbod dat o.i. een noodzakelijke aanvulling betekent voor de zorg die de dienst aanbiedt op gebied van consultatie en sociaal werk. De beschikbaarheid van goed opgeleide medewerkers in de methodiek van het overleg, de ervaringen in het ontwikkelen van netwerking, en de mogelijkheid om het concept van het Beschut Wonen mee te kunnen ontwikkelen, zijn voor een equipe waardevolle complementaire ervaringen. Ze dragen bij tot de uitbouw van een ambulant aanbod dat zich zonder tijdsbeperking aanbiedt aan personen  vanuit een Dienst Geestelijke Gezondheidszorg en gaat verder dan consultatie, medicatie en sociaal werk, maar moet rekening houden met wonen, activiteit en het faciliteren van contact.

Inspelend op de initiatieven van de Federale Overheid om ziekenhuisopname te beperken, zowel in het aantal als in de duur ervan, zijn er nieuwe inzichten en ambities gegroeid die er op korte en op lange termijn. Het ontwikkelen van een gemeenschapsgericht zorgmodel in het werkingsgebied is daarbij momenteel een belangrijke ambitie.

Lees het jaarverslag 2020 voor meer informatie

 

Jaarverslag_2015_NL
Jaarverslag_2014_NL

 


Antonin Artaud DGGZ

Grootgodhuisstraat 10
1000 Brussel
Tel: 02 218 33 76
Fax: 02 218 05 29