Partners

Naar het overzicht >

trACTor

TrACTor is een mobiel 2b-team dat psycho-sociale begeleiding aanbiedt in het zuiden van Brussel. Onze diensten zijn kosteloos en individueel aangepast aan de situatie van elke persoon.

Voor wie?
Onze doelgroep zijn mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) die nood hebben aan ondersteuning op verschillende levensdomeinen. De persoon, tussen 18 en 65 jaar, dient gehuisvest te zijn in Ukkel, Elsene (+ Louisalaan), Watermaal-Bosvoorde, Vorst of Sint-Gillis.

Werking
We vertrekken vanuit een herstelgerichte visie en baseren onze begeleiding op het ACT-zorgmodel : het team intervenieert daar waar de persoon zich bevindt en betrekt de persoon actief bij het zorgleefplan en de geleverde zorg.
We zijn een multidisciplinair team dat ondersteund wordt door een psychiater. Iedere persoon heeft minimum twee referenten. Enkele belangrijke doelstellingen zijn het opbouwen van een netwerk rond de patiënt, de levenskwaliteit en de autonomie verhogen, de sociale reïntegratie bewerkstelligen, psycho-educatie, het actief voorkomen van herval en het verkorten van ziekenhuisopnames o.a. door de persoon ook bij hospitalisatie verder te begeleiden.

Meer info
Wij verwijzen u graag naar onze brochure, waarin u meer informatie vindt over onze werking.

Contact
We zijn telefonisch bereikbaar op 02 502 01 03, van maandag tot vrijdag, 9 u – 17 u. Daarnaast kan u ons ook bereiken via mail: [email protected].
Aanmeldingen gebeuren steeds via mail, naar bovenstaand mailadres. Dit gebeurt bij voorkeur aan de hand van een medisch rapport

 


trACTor

Gewijde Boomstraat 104
1050 Elsene
Tel: 02 502 01 03