Nieuws

Naar het overzicht >

Internering in de Brusselse regio

Samenwerking met Netwerkcoördinatie Internering Volksgezondheid Hof van Beroep Brussel Nederlandstalig
Midden februari 2017 verleende het Strategisch Comité van het netwerk Hermesplus groen licht om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen in het kader van de uitbouw van een zorgcircuit voor personen met een interneringsstatuut binnen de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor het hof van beroep Brussel Nederlandstalig

Situering
In 2009 kwam het federaal meerjarenplan Vandeurzen-Onkelinx tot stand voor de uitbouw van een zorgcircuit voor forensisch-psychiatrische patiënten (internering). Het federaal meerjarenplan heeft als doelstelling adequate zorg aan te bieden aan personen met een interneringsstatuut, met het oog op uitstroom uit de gevangenis en optimale maatschappelijke integratie. Dit meerjarenplan is geïntegreerd in het model van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Conform deze visie sluiten de partijen een samenwerkingsovereenkomst af met het oog op de realisatie van een zorgcircuit voor personen met een interneringsstatuut, binnen de huidige hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, voor het hof van beroep Brussel Nederlandstalig.

Voor meer informatie zie website : vlabo.be

We gaan meteen van start
Op 21 april 2017 van 14 u tot 16u organiseren we op initiatief van de netwerkcoördinator Internering Volksgezondheid, Hof van Beroep Brussel Nederlandstalig mevrouw Mieke Goyens, een bijeenkomst over het thema “Internering in de Brusselse regio.

We willen hiermee de noden van de doelgroep van personen met een interneringsstatuut onderzoeken.

Voor meer informatie kan u terecht bij Mieke Goyens :

[email protected]
gsm 0476 / 88 15 56