Nieuws

Naar het overzicht >

Gespreksgroep voor allochtone vrouwen en mannen uit een kwetsbare buurt in Brussel

Via outreachende gespreksgroepen proberen we de mentale veerkracht van de deelnemers te versterken. De deelnemers van allochtone afkomst zijn vaak laaggeschoold, alleenstaand, werkloos, hebben weinig sociale en communicatieve vaardigheden, verkeren in een moeilijke thuissituatie en hebben weinig emotioneel netwerk rond zich.

Door hier in een gespreksgroep over te praten, proberen we samen oplossingen te bedenken die hen kunnen empoweren.

https://vimeo.com/320724089