Hoe?

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
De gastorganisatie bepaalt de voorwaarden van de meeloopstage: in welke dienst(en) of voor welke activiteit in de organisatie, duur van de stage, wanneer, hoeveel personen, …. 

De deelnemende (gast)organisatie en stagelopende medewerker ondertekenen het protocol voor het beroepsgeheim, de afspraken, de verantwoordelijkheden en de mogelijkheid tot stopzetting (zie protocol “verantwoordelijkheden & afspraken voor deelname Switch”).

Het project Switch wordt gestimuleerd en ondersteund door het netwerk HERMESplus. De deelnemende organisatie en stagelopende medewerker krijgen hierbij een ondersteuning van een medewerker van HERMESplus. Het netwerk HERMESplus verzamelt de gegevens van de geïnteresseerde (gast)organisaties (zie formulier info stagiair & info gastorganisatie) en organiseert de praktische ondersteuning voor de Switch.

Op het einde van de meeloopstage is er de mogelijkheid dat de deelnemers kunnen deelnemen aan de feedback om het behalen van de doelen na te gaan. Deze feedbackmogelijkheid wordt georganiseerd door het netwerk HERMESplus.