Kalender

De Buurtstad als hefboom voor psychiatrische zorg

PROGRAMMA :
13:00 
Onthaal
13:30  Een netwerk in evolutie
Een overzicht van de lopende activiteiten van het netwerk in samenwerking met de partners
14:00  HERMESplus in gesprek met Professor Eric Corijn, Brussels Academy of a Citizens Urban University
Draagt de buurt – door het realiseren van synergieën – bij tot het organiseren van langdurige zorg die toegankelijk, en flexibel is?  Hoe draagt de buurt bij tot inclusie en participatie ? Hoe betrek je familieleden, vrijwilligers en hulpverleners op elkaar ?
Deelnemers aan dit debat – Les intervenants au débat :
Veerle Berx –  directeur asbl Bravvo vzw
Lydia Desloover – échevine commune SJTN – schepen gemeente STJN
Patrick Janssens – HERMESplus
Corinne Lemoine – travailleur du CPAS de Molenbeek ST Jean
Didier Piquard – médecin généraliste quartier Nord à Bruxelles, Chargé de cours ULB Département de médecine générale
Tommy Romazzotti – Coordinateur des Services Cliniques HPsy Sanatia, asbl Valisana vzw
Edwin Vanhollebeke – Algemeen Coördinator VZW Buurtwerk Chambéry – Maison de Quartier asbl
15:30  einde debat en receptie – fin du débat et réception
Het debat zal in beide landstalen worden gevoerd – Er zijn 70 plaatsen – Accreditering van deze activiteit voor artsen werd aangevraagd bij het RIZIV

6 jun 2019
13:00 - 15:30
CGG Brussel deelwerking Kruidtuin
Haachtsesteenweg 76
Sint-Joost-ten-Node

Kaart niet beschikbaar