Functies

Naar het overzicht >

coördinatie van overleg

Langdurige ambulante zorg bieden is multidisciplinair en wordt gekenmerkt door samenwerking met meerdere hulpverleners uit andere sectoren. Deze verschillende hulpverleners die tegelijkertijd samenwerken rond één patiënt, dienen met elkaar te kunnen overleggen.

Dit overleg kan worden georganiseerd door verschillende partners van HERMESplus. Meestal wordt dit enkele keren per jaar georganiseerd. Dit overleg heeft plaats mits akkoord van de patiënt, die ook aanwezig is.  Deelname aan dit netwerkoverleg wordt vergoed aan de deelnemers of aan hun organisaties.

 

NUTTIGE INFORMATIE

De volgende partners organiseren overleg: LILA, PsyCoT, Prisme, Nord-Est, Hermes, …

Aan het netwerk nemen verschillende partners deel die zorg coördineren als deze door meerdere hulpverleners wordt aangeboden aan één patiënt.

De volgende partners coördineren de zorg die thuis wordt geboden aan psychiatrische patiënten
– Lila
– PsyCoT
– Interligne

Andere partners richten zich naar specifieke doelgroepen
– Hermes
– Smes

LINKS
xxx