Functies

Naar het overzicht >

F5 – Specifieke woonvormen

Waar de focus van de werkgroep rond de specifieke woonvormen aanvankelijk lag op de toegankelijkheid van de sociale woningmarkt voor psychiatrische patiënten.

Nieuwe mogelijkheden worden ontwikkeld.

5.1. Respite-functie
Er wordt een nieuwe werkgroep gevormd rond de ontwikkeling van de “Respite Functie” in het netwerk.
Doelstelling van dit aanbod is een veilige omgeving te bieden aan personen met psychiatrische klachten om voor een beperkte tijd ( verschillende maanden) verblijf aan te bieden als alternatief voor een psychiatrisch ziekenhuis. De achterliggende gedachte is dat het aangewezen kan zijn een tijdje niet thuis te wonen, waarbij het “zware aanbod” van een “volledige” ziekenhuisopname echter niet nodig is.

Deze studio-formule wordt gecombineerd met de mogelijkheid om – al dan niet – ook gezamenlijk met andere gebruikers huishoudelijke of andere activiteiten te doen.
Typisch voor deze werking is dat de therapeutische zorg wordt geboden door de organisatie of het (mobiel) team dat voordien reeds werkte met de persoon, en dat dit verder ook na zijn of haar verblijf verder zal opnemen. Het beperkte aanbod van de “Respite-functie” maakt dat de gewone contacten met familie en vrienden, de activiteiten, werk en hobby’s kunnen verder gezet worden. Hierdoor wordt het “breken met alles voor een korte tijd “ vermeden.

Een vergadering rond deze functie werd georganiseerd in september, waarop ook de werkgroep van de functie 5 van het project Bruxelles-Est werd uitgenodigd.
Voorafgaandelijk waren hierrond contacten met de GGZ van Birmingham (Groot-Brittannië) en werd een werkbezoek afgelegd.

De contacten met de organisatie in Birmingham blijven actief onderhouden. Meer informatie over de ervaringen in Birmingham zijn beschikbaar op de website van HERMESplus (Mervin Morris, Eleni Alevanti).

Er werden contacten gelegd met respite-huizen in Amsterdam en Utrecht. Er wordt in 2016 een werkbezoek gepland aan deze organisaties.

5.2. Housing First
Eind 2014 werden in Brussel 2 projecten rond Housing First goedgekeurd.
Het project dat werd ingediend door Samu Social, contacteerde HERMESplus als netwerk waarbinnen dit project zich diende in te schrijven.

Het project richt zich naar jongeren (-24 jaar ) die dakloos zijn. De keuze bij deze activiteit is om in de begeleiding van de gebruikers, in de eerste plaats correct te huisvesten, en parallel hieraan hen te begeleiden in alle levensdomeinen.

HERMESplus is betrokken in de evaluatie door de gebruikers. Dit gebeurt door regelmatige ontmoetingen aan de hand van vragenlijsten.

5.3. Proeftuinen
Het netwerk werd gecontacteerd door “vzw de Lariks” om een door de Vlaamse Gemeenschap erkend project rond woonzorg in te schrijven in het netwerk HERMESplus.
Het project werd goedgekeurd en zal in samenwerking met meerdere partners een woonzorgproject ontwikkelen voor Korsakov-patiënten.

Binnen dezelfde projectoproep van de Vlaamse Gemeenschap, diende HERMESplus eveneens een project in. Bedoeling was om de respite-functie binnen deze projectoproep te kunnen opstarten.

Het project werd niet goedgekeurd.2011

pilootprojectsamenwerking respite

Binnen F5 nemen we niet alleen de toegang tot huisvesting in beschouwing, maar ook hoe we het verlies van huisvesting kunnen voorkomen.

Een belangrijke piste hierbij is het contacteren van de bemiddelaars in  de huisvestingssector (het informeren over de hervorming en het ontwikkelen van veelzijdige samenwerkingsmogelijkheden dat uiteindelijk kan leiden tot de ontwikkeling van gezamenlijke projecten, participatie aan thematische werkgroepen en symposia).

Met de partnerorganisaties van F5 zoeken we naar alternatieven in de sector van beschut wonen zowel in termen van toegang tot als bij de uitstroom naar:

  • Samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen, onthaaltehuizen,         huisvestingsdiensten van het OCMW en de gemeente. Welke zijn de verschillende vormen van huisvesting en wonen ?
  • Wat ontbreekt er bij de uitstroom van het beschut wonen ? Is er de mogelijkheid van het verwerven van eigendom ?
  • Welke zijn de alternatieven voor ziekenhuisopnames wanneer de crisis gerelateerd is aan de leefomgeving in voorzieningen als in het privéleven ?

Het transversaal benaderen van het huisvestingsvraagstuk, met name in relatie tot de andere functies (F1, F2b, F3).

 

 

U vindt het beschut wonen bij deze partners van het netwerk :

BESCHUT WONEN
Beschut Wonen, Primavera – Jette
Initiatief Antonin Artaud – Brussel
Nieuwe Thuis – Ganshoren & Jette

PSYCHIATRISCHE VERZORGINGSTEHUIZEN, …
PVT Thuis