Functies

Naar het overzicht >

F4 – Intensieve residentiële behandeling

1. Coördinatie van zorg
De PAAZ van het ziekenhuis “Sanatia” ontwikkelde in 2015 de functie “Coördinatie van Zorg”. Meerdere medewerkers, verpleegkundigen en sociaal assistenten werden gevormd in het leiden van overlegvergaderingen met hulpverleners die – na het verblijf op de psychiatrische afdeling – het ziekenhuis zullen verlaten.

De patiënt is bij deze overlegvergadering aanwezig. Deze bijeenkomsten worden op regelmatige basis verder gezet nadat de patiënt het ziekenhuis heeft verlaten.
Deze vorming werd gegeven door een externe supervisor.

HERMESplus maakte deze vorming mee mogelijk door ze mee te financieren.2011

Voor die situaties waarbij de ambulante zorg onvoldoende mogelijkheden of onvoldoende garantie kan bieden, is samenwerking en afstemming met partners uit de ziekenhuissector nodig. Het betreft zowel psychiatrische ziekenhuizen, als psychiatrische afdelingen van het algemeen ziekenhuis. Sommige van deze partners bieden – indien nodig – op korte termijn de mogelijkheid tot opname.

Door middel van ontmoetingen tussen de ziekenhuizen enerzijds en het overleg met de medewerkers van het ambulante netwerk anderzijds,  worden verschillende thema’s uitgewerkt:
    wanneer is een opname in het ziekenhuis nodig ?
    de plaats van het ziekenhuis in de samenwerking met het netwerk en de functionele relaties indien een opname aangewezen is,
    de samenwerking en het partnerschap in het netwerk met:
– de wijkgezondheidscentra
– de huisartsen
– de centra voor geestelijke gezondheidszorg
– en de vertegenwoordigers van de familie en de context van de patiënt,
– de samenwerking met het mobiele crisisteam van HERMESplus.

Functie 4 laat aan de verschillende ziekenhuispartners toe om de gevolgen en de impact van de hervormingen op de ziekenhuisopnames voortdurend te evalueren. Wat is de impact op opnameduur, de kwaliteit, intensiteit…