Actualités

Naar het overzicht >

Save the date 24/10 – Samenwerken in de geestelijke gezondheidszorg

Hoe kan u beter samenwerken in de geestelijke gezondheidszorg?
Kom op donderdag 24 oktober naar de Verwijzeravond in het UZ Brussel om praktisch aan de slag te gaan met dit belangrijk vraagstuk.

Psychische en psychiatrische problemen nemen in onze maatschappij helaas steeds meer toe. Geestelijke gezondheidszorg is dan ook één van de grootste uitdagingen in de zorg van vandaag en morgen. De vraag stijgt, maar er blijft een onderaanbod.

Vraagt u zich ook af hoe u in deze context efficiënt kan samenwerken en kwaliteitsvolle zorg kan garanderen voor uw patiënten/cliënten?

Samen met onder andere de dienst psychiatrie van het UZ Brussel en enkele 107 netwerken geestelijke gezondheidszorg nodigen we u uit om hierover na te denken en concrete afspraken te maken.

Blokkeer alvast donderdagavond 24 oktober in uw agenda.

Huis voor Gezondheid vzw
Lakensestraat 76 bus 7
1000 Brussel

T  02 412 31 61
F  02 412 31 69
[email protected]
www.huisvoorgezondheid.be