Wie?

WIE KAN DEELNEMEN?
Alle organisaties uit het Brussels werkveld die hulpverlening/zorg aanbieden voor personen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen kunnen deelnemen:
•  als gastorganisatie d.w.z. de mogelijkheid aanbieden van een meeloopstage onder de
voorwaarden te bepalen door de gastorganisatie;
•  door geïnteresseerde personeelsleden een stage te laten lopen bij een deelnemende
organisatie.

Wie kan deelnemen aan SWITCH?