Protocol

Protocol voor de persoon die stage wenst te lopen.
Vriendelijk verzoek bijgaande pdf te downloaden, in te vullen en te printen. Gelieve dan dit document te ondertekenen en op te sturen naar uw gastorganisatie en HERMESplus  (switch@hermesplus.be) – bij voorkeur gescand.

protocol_NL