Protocol

Protocol voor de persoon die stage wenst te lopen.
Vriendelijk verzoek bijgaande pdf te downloaden en te printen. Gelieve dan dit document te ondertekenen en op te sturen naar HERMES plus – bij voorkeur gescand en via mail naar switch@hermesplus.be

protocol_NL