Switch

Immersies in het werkveld van organisaties met als doel de continuïteit te bevorderen van zorg voor personen met een behoefte aan langdurige psychiatrische zorg.

WAT?
Met het project Switch organiseert het netwerk HERMESplus de mogelijkheid van immersies of meeloopstages in voorzieningen voor personen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen.

Dit initiatief komt op vraag van de PAAZ UMC Sint-Pietersziekenhuis en de partner-organisaties functie 2B.

Via meeloopstages kunnen de medewerkers van de deelnemende organisaties:
elkaars werking beter leren kennen en begrijpen,
een beter zicht krijgen op de verschillende methodieken en denkkaders,
de communicatie bevorderen tussen personeelsleden van diensten.

Het doel is om de samenwerking tussen medewerkers van organisaties over de sectoren heen te bevorderen alsook de continuïteit van zorg. 

De meerwaarde van dit initiatief situeert zich op niveau van de (lokale) netwerkvorming tussen diensten werkzaam in de verschillende lijnen van de (gezondheids)zorg. 

Switch staat immers voor schakelen, wisselen, verbinden en aansteken van onderdelen
in een netwerk.

 

Switch werd gebaseerd op het concept van “Vreemdgaan” – verbonden aan RADAR
Crosslink project vreemdgaan
http://www.popovggz.be/?action=onderdeel&onderdeel=518&titel=RADAR