Kalender

INFOBEURS Verbeterprojecten Internering

We willen jullie uitnodigen voor een infobeurs die zal doorgaan op 8 mei en 21 mei in het FOD Volksgezondheid (gelegen aan het station Brussel-Zuid). Bij wijze van introductie zullen alle verbeterprojecten zich kort en mondeling voorstellen. Aansluitend kunnen de deelnemers informatie over elk verbeterproject bekomen aan een standje. Daar kunnen folders worden verkregen, meer concrete informatie,…

Voor meer informatie over deze infobeurs: zie de uitnodiging in bijlage.  INFOBEURS

Gezien het groot aantal betrokken partners werd geopteerd om per voorziening het aantal deelnemers te bepalen. Vandaar werd er gekozen voor een inschrijving van max. 2 deelnemers per voorziening. Wij zouden u willen vragen om aan te geven indien er in uw voorziening meer interesse is. De eventueel resterende plaatsen kunnen dan later nog doorgegeven worden.

Gelieve u in te schrijven bij één van de netwerkcoördinatoren internering voor woensdag 8 april:

Ali Van der Auwera (Volksgezondheid) – [email protected]
Mieke Goyens (Volksgezondheid) – [email protected]
Annemie Deckers (Justitie) – [email protected]

21 mei 2015
10:00 - 15:00
FOD Volksgezondheid – Eurostation


Kaart niet beschikbaar