Nieuws

Naar het overzicht >

JOB PARCOURS zoekt kandidaten !

Job Parcours is een (piloot)project in het kader van de ESF-oproep “Outreach en Activering”. 

Voor wie: Iedereen die in Brussel woont en een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt en moeilijk aansluiting vindt bij het reguliere circuit. We hebben een speciale aandacht voor personen met een fragiele gezondheid (fysisch, mentaal, psychisch, psychiatrisch, sociaal).

Wat doen we: We bieden eenindividuele begeleiding op maat naar een stage, opleiding, vrijwilligerswerk of de betaalde arbeidsmarkt. Het welzijn van de deelnemer is ons eerste uitgangspunt.  

Wie zijn we: 5 coaches van verschillende vzw’s organisaties met elk hun expertise. (Atelier Groot Eiland vzw  OCMW 1000 BXL, HERMESplus, Groep Intro & De Overmolen) 

Hoe kandidaten aanmelden? 
Contacteer Wenke Minne: info@jobparcours.be of 0471 44 97 40 

We kunnen ook steeds samen bekijken of een kandidaat in aanmerking kan komen voor het project. Ook komen we graag langs om het project verder toe te lichten aan u of het hele team.

De flyer van het project kan u vinden in bijlage.  Aarzel ook niet deze mail door te sturen naar uw collega’s.  
Job Parcours is een samenwerking tussen Groot Eiland, HERMESplus, De Overmolen, le CPAS de Bruxelles et Groep INTRO. 
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/job-parcours