News

Naar het overzicht >

Reading Group NACHTUIL – back on 03/09

DE LEESGROEO NACHTUILSTRIJKT TERUG NEER IN BRUSSEL OP ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2022:

De leesgroep Nachtuil wordt vanaf nu geleid door Eliane Manquoi, vrijwilligster bij de UilenSpiegel vzw..

De leesgroep Nachtuil maakt deel uit van de organisatie UilenSpiegel vzw, een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De bedoeling is nog altijd mensen met een psychische kwetsbaarheid, literatuur op een aangename en toegankelijke manier te laten ontdekken.
Ik hoop de deelnemers met mooie, grappige teksten en gedichten te ontroeren en hun nieuwsgierigheid te prikkelen.

Een deelnemer hoeft geen boekenwurm te zijn en moet ook niets voorbereiden.

De leesgroep Nachtuil richt zich naar Nederlandstaligen maar Anderstaligen zijn eveneens welkom.

Een essentiële voorwaarde is wel dat men voldoende kennis heeft van het Nederlands om teksten te lezen en te begrijpen en erover te discussiëren.

Ik bespreek tekstfragmenten uit romans, gedichten en brieven in het Nederlands. De teksten en gedichten worden niet vertaald.

De bedoeling is om via de teksten een link leggen met de persoonlijke leefwereld van de deelnemers.

Door vragen te stellen over de teksten gaan we dieper in op gevoelens, emoties (zoals blijheid, angst, woede,…) en op bepaalde situaties.

De activiteit vindt plaats in een aangename en veilige sfeer. Wat gedeeld wordt in de groep, blijft in de groep.

Elke eerste zaterdag van de maand komen we samen tussen 10u en 12u in CIRCUITCircusstraat 7B te 1000 Brussel.

De eerstvolgende activiteit van de leesgroep Nachtuil is op zaterdag 3 september rond het thema ouder-kind relatie:

De volgende data zijn:

– Zaterdag 01/10/2022: thema oorlog

– Zaterdag 05/11/2022: thema korte verhalen

– Zaterdag 03/12/2022: thema geuren

– Zaterdag 04/02/2022: thema liefde

Als je wilt komen, vraag ik om op voorhand een seintje te geven.

Voor inschrijvingen en informatie: e-mail nachtuil: nachtuil@uilenspiegel.net
Tel.: Eliane (groepbegeleidster) 0495/308752 tussen 18u en 21u

Ik hoop jullie in september weer te zien,

Tot dan.